MVO en kwaliteit

De zorg voor mens en milieu is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf. Als advies- en ingenieursbureau zien wij het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een wezenlijke bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

 


Visie op MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is vanzelfsprekend voor ons:

het is ons streven dat klanten en medewerkers het prettig en inspirerend vinden om met of bij ons te werken. We willen dat onze bedrijfsactiviteiten een positieve maatschappelijke impact hebben en dat onze aandeelhouders een gezond rendement genieten.

 

We streven naar een goede balans tussen de kwaliteit van geleverde diensten en producten, arbeidsomstandigheden, milieu-impact en rentabiliteit.

Wij nemen de zorg voor mens en milieu serieus en hebben de ambitie het op dit vlak beter te doen dan gemiddeld in de branche.


 

Dit begint natuurlijk bij zorg voor onze medewerkers en het minimaliseren van de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu door te streven naar constante verbetering. Onze certificeringen, waaronder het hoogste niveau op de CO-Prestatieladder, helpen ons daarbij.

 

We realiseren ons echter dat we het grootste verschil kunnen maken met onze adviezen. De échte omgevingsimpact van ons bedrijf zit hem in de uitvoering en het gebruik van onze plannen en ontwerpen. Met expertise, kennis en vaardigheden leveren we een wezenlijke bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken, nu en in de toekomst. Daarbij streven we naar een goede balans tussen de kwaliteit van ons werk, arbeidsomstandigheden, milieu-impact en rentabiliteit.

 

Onze MVO verklaring en ons MVO Jaarverslag geven meer informatie over hoe we MVO invullen. Kijk ook eens naar onze zakelijke expertise op het gebied van MVO en Duurzaamheid en Milieuzorg in bedrijven.

 

 

MVO Jaarverslag

Vanaf 2014 brengen we jaarlijks een uitgebreid MVO jaarverslag uit, met daarin een duidelijke beschrijving van onze visie en ambitie en een groot aantal voorbeelden en projecten. Bekijk hier de MVO jaarverslagen.