De CO₂-prestatieladder

Duurzaamheid is voor ons een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid, zowel in de eigen bedrijfsvoering, als in het onderzoeks- en advieswerk voor opdrachtgevers. Zo zorgen we samen voor duurzame ontwikkeling. In ons werk proberen we zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en grondstoffen, onder andere om CO₂-emissies te minimaliseren. LievenseCSO is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering, de projecten en in de keten terug te dringen. Dat draagt bij tot innovatie. Vanzelfsprekend adviseren we onze opdrachtgevers en delen inzichten. Voor een blijvende zorg voor verdergaande CO₂-emissiereductie hebben wij gekozen voor certificering op de CO₂-prestatieladder.

 

De emissie van onze bedrijfsvoering is al flink gereduceerd in de afgelopen jaren. Door een zuiniger wagenpark, maatregelen voor energiereductie in kantoren, meer gebruik van openbaar vervoer en videoconferencing.

 

LievenseCSO heeft inmiddels het CO₂ bewust certificaat, niveau 5, behaald. Verdere informatie over onze inspanningen voor de CO₂-Prestatieladder is te vinden op de website van de SKAO.

 

Doelstellingen

Voor de periode 2013-2018 hebben wij ons tot doel gesteld onze CO₂-uitstoot in relatie tot onze netto omzet met 5% te reduceren. Uitgewerkt naar scopes verwachten wij de volgende besparing te realiseren:

  • Scope 1 besparing (eigen wagenpark, gasverbruik): 3%
  • Scope 2 besparing (elektriciteit, gedeclareerde kilometers, vliegverkeer): 7%

 

Het halen van de totale doelstelling is hierbij leidend.

 

Plan van aanpak en rapportages

In het Plan van aanpak CO₂-reductie is aangegeven welke acties wij ondernemen om bovenstaande doelstelling te realiseren.

 

De halfjaarlijkse CO₂-rapportages, geven de CO₂-footprint inclusief de voortgang op de doelstellingen weer:

 

Deelname aan CO²-reductie programma's en initiatieven

  • LievenseCSO neemt deel aan de U15: www.u15.nl
  • LievenseCSO werkt binnen NLIngenieurs mee aan de implementatie van de afspraken van de Greendeal DuurzaamGWW: www.duurzaamgww.nl