Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Tilburg

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Tilburg
Projectinformatie
OpdrachtgeverGemeente Tilburg
LocatieGemeente Tilburg, Noord-Brabant
Werkzaamheden
  • Opstellen programma van eisen
  • Gegevensverzameling en gegevensbewerking
  • Indelen beheergebied in deelgebieden
  • Verzamelen aanvullende informatie
  • Vaststellen bodemkwaliteitszones
  • Opstellen ontgravings- en toepassingskaart

In het kader van een wettelijke verplichting die voortvloeit uit het Besluit Bodemkwaliteit maakt LievenseCSO Bodemkwaliteitskaarten voor veel gemeenten en provincies. Zo ook voor de Gemeente Tilburg.

 

De gemeente Tilburg maakte voor haar grondstromenbeleid gebruik van de overgangsregeling voor bodemkwaliteitskaarten van het Besluit bodemkwaliteit. Voordat de overgangsregeling op 1 januari 2014 afliep, wilde de gemeente haar bodembeleid actualiseren en volledig overgaan op de regelgeving van het Besluit. Lievense CSO kreeg in dit kader de opdracht om een nieuwe bodemkwaliteitskaart op te stellen voor haar grondgebied. Deze kaart vormt, samen met de gemeentelijke bodemfunctieklassenkaart, de basis voor het grond- en baggerstromenbeleid dat de gemeente onder het Besluit wil voeren.

naar onze icoonprojecten