Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Bodemonderzoek, -sanering en gebiedsspecifiek beleid Offem Zuid

Bodemonderzoek, -sanering en gebiedsspecifiek beleid Offem Zuid
Bodemonderzoek, -sanering en gebiedsspecifiek beleid Offem Zuid
Bodemonderzoek, -sanering en gebiedsspecifiek beleid Offem Zuid
Projectinformatie
OpdrachtgeverGemeente Noordwijk
LocatieOffem Zuid, Noordwijk
Periode2013 - 2017

In opdracht van de gemeente Noordwijk hebben we in de periode 2016 – 2017 het Uitwerkingsplan Offem Zuid, eerste fase opgesteld voor de eerste fase van het nieuwe woongebied Offem Zuid. Het toekomstige woongebied Offem Zuid ligt aan de zuidoostzijde van Noordwijk en wordt in meerdere fasen ontwikkeld.

 

Bijzonder onderdeel van deze opdracht was het onderdeel bodem. Daar hebben we, onder andere in het kader van de omgevingsvergunning om te bouwen, het volledige traject voor onze rekening genomen. De gehele ontwikkelingslocatie is verkennend onderzocht. Op een aantal deellocaties is sterke verontreiniging met asbest en minerale olie aangetroffen. De verontreinigingen zijn verder in kaart gebracht met een nader bodemonderzoek. Voor de sanering van deze verontreinigingen zijn een BUS-melding (asbest) en een plan van aanpak (minerale olie) opgesteld en ingediend bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor de bodemsanering en het integraal verwijderen van de toplaag van de ontwikkelingslocatie heeft LievenseCSO een grondbalans opgesteld, partijkeuringen uitgevoerd, diverse vergunningen aangevraagd, de aanbesteding en contractbeheersing verzorgd namens de gemeente en de directievoering en milieukundige begeleiding tijdens de bodemsanering en het verwijderen van de toplaag.

 

Bij het bouwrijp maken van de locatie komen grote hoeveelheden grond vrij. Voor Offem Zuid is gebiedsspecifiek beleid ontwikkeld, waarmee hergebruik van grond binnen de ontwikkelingslocatie mogelijk is gemaakt. De afvoer- en verwerkingskosten van grond worden daarmee tot een minimum beperkt.

 

Naast het opstellen van het bestemmingsplan en het onderdeel bodem, hebben we een groot deel van de overige benodigde conditionerende onderzoeken verzorgd, zoals wegverkeerslawaai, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering, stikstof-depositie en de watertoets. Zie ook uitwerkingsplan Offem Zuid.

 

naar onze icoonprojecten