Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Cruise Terminal IJmuiden

Cruise Terminal IJmuiden
Cruise Terminal IJmuiden
Projectinformatie
OpdrachtgeverZeehaven IJmuiden NV
LocatieIJmondhaven, IJmuiden
Werkzaamheden
  • Analyse van beschikbare gegevens van bestaande constructies, omgevingscondities en te verwachten cruiseschepen
  • Ontwerp en alternatieven voor de mogelijke bodembescherming
  • Testen afmeerconfiguratie met OPTIMOOR
  • Dit omgezet in een VO-rapport en het nieuw te realiseren bolderjuk, wat tot op DO-niveau verder ontworpen is

LievenseCSO werd gevraagd mee te denken over de aanpassingen van de bestaande IJmondhaven, om deze geschikt te maken voor het aanmeren van cruiseschepen tot 295 meter groot.

 

Aanpassing havenbodem

De huidige havenbodem moest hiervoor worden aangepast. Deze bood onvoldoende bescherming tegen ontgrondingen door de krachtige schroefstraalbelasting van de grote cruiseschepen. De aangepaste bodembescherming, die uiteindelijk slechts gedeeltelijk is toegepast, bestaat uit een zinkstuk met kunststof zool, nabestort met breuksteen. Vervolgens werd een penetratie met colloïdaal beton toegepast.

 

Aanpassing aan afmeervoorzieningen

Cruiseschepen liggen, in vergelijking met vrachtschepen, hoger op het water en ‘vangen’ daardoor meer wind. Dit heeft een hogere belasting op de bolders op de kade tot gevolg, met name bij windbelasting uit een ongunstige hoek.

 

Het advies was dan ook om de afmeervoorzieningen in de IJmondhaven aan te passen aan de eisen van de nieuwe situatie. LievenseCSO introduceerde in dit kader een los bolderjuk. Het schrikken (surge) en verzetten (sway) van aangemeerde cruiseschepen wordt zo verminderd. Daarbij zou het laden en lossen van het schip en het op- en afstappen van passagiers via de verbindingsbrug gemakkelijker worden en nog steeds goed mogelijk zijn bij hogere windsnelheden.

naar onze icoonprojecten