Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Grondwatermeetnet Hart van Brabant

Grondwatermeetnet Hart van Brabant
Projectinformatie
OpdrachtgeverGemeenten Tilburg, Dongen, Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Oirschot en Reusel-De Mierden
LocatieBrabant
Periode2017-2018
Werkzaamheden
  • Handmatig en mechanisch plaatsen peilbuizen
  • Afwerken van de peilbuizen met robuuste afsluitbare beschermkokers
  • Aanbrengen van dataloggers in de peilbuizen
  • Inregelen en controle dataloggers
  • Opleveren revisiegegevens

In opdracht van de gemeenten Tilburg, Dongen, Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Oirschot en Reusel-De Mierden wordt door LievenseCSO momenteel een grondwatermeetnet geïnstalleerd bestaande uit circa 260 peilbuizen. De peilbuizen worden afgewerkt met een robuuste afsluitbare beschermkoker en voorzien van een datalogger. De dataloggers registreren per uur de grondwaterstand, zodat er inzicht ontstaat in het verloop van grondwaterstanden in de tijd. De directievoering en toezicht in het veld wordt uitgevoerd door Brabant Water.

 

De opdrachtgever stelt hoge kwaliteitseisen aan het afwerken van de meetpunten zodat deze voor de lange termijn geschikt zijn. Om te komen tot een betrouwbaar en kwalitatief meetnet is de dataverwerking van de veldgegevens van cruciaal belang. Er is een database ingericht zodat de veldgegevens geautomatiseerd worden verwerkt in de te leveren formats. Tevens wordt met behulp van GIS de meetpunten van het meetnet ruimtelijk inzichtelijk gemaakt, zodat de gegevens van een meetpunt eenvoudig zijn op te vragen.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Paul Zandstra via telefoonnummer 088 – 910 22 12 en e-mail PZandstra@LievenseCSO.com.

naar onze icoonprojecten