Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Locatieafweging overnachtingshaven Lobith

Locatieafweging overnachtingshaven Lobith
Locatieafweging overnachtingshaven Lobith
Locatieafweging overnachtingshaven Lobith
Locatieafweging overnachtingshaven Lobith
Locatieafweging overnachtingshaven Lobith
Projectinformatie
OpdrachtgeverProvincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Gemeente Rijnwaarden
LocatieLobith
SamenwerkingspartnersBVR, Serendipity
Werkzaamheden
  • Effecten op de omgeving, zoals uitgewerkt in een plan-MER
  • Kostenraming van de realisatie van een overnachtingshaven op de locaties
  • Kansen en bedreigingen van de ontwikkeling van een overnachtingshaven voor andere functies in het gebied
  • Nautische geschiktheid van de locaties op basis van expert judgement van onder andere Koninklijke Schuttevaer, de belangenvereniging van binnenvaartschippers

De huidige overnachtingshaven langs de Boven-Rijn bij Lobith volstaat niet meer. De haven is momenteel alleen toegankelijk voor CEMT-klasse IV schepen met een maximum lengte van 85 m. Intensivering en schaalvergroting in de scheepvaart hebben geleid tot een toenemende behoefte aan meer ligplaatsen, geschikt voor grotere schepen (tot 135 meter).

 

In opdracht van Provincie Gelderland, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Gemeente Rijnwaarden, brengt LievenseCSO - ter voorbereiding van de locatiekeuze (MIRT 2 besluit) - de effecten in kaart van de aanleg van een nieuwe overnachtingshaven op drie potentiële locaties: Beijenwaard, Bijland en Oude Waal .

 

Voor deze drie locaties worden de kansen en bedreigingen in beeld gebracht, worden schetsontwerpen opgesteld en de worden de effecten beschreven in een Milieutoets.

naar onze icoonprojecten