Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Natuurontwikkeling Demen-Dieden

Natuurontwikkeling Demen-Dieden
Natuurontwikkeling Demen-Dieden
Projectinformatie
OpdrachtgeverK3 Delta Gebiedsontwikkeling b.v.
LocatieDemen-Dieden
Periodemei 2017 – oktober 2018
Werkzaamheden
  • Planuitwerking varianten en voorkeursvariant
  • Uitvoering en coördinatie milieuonderzoeken en rapportage
  • Geotechnisch en rivierkundig onderzoek
  • Milieueffectrapportage

 

‘Meer Maas’ is een initiatief van Natuurmonumenten en heeft als doel om 800 hectare extra natuur te realiseren langs de Maas tussen Ravenstein en Raamsdonkveer. Deze natuurontwikkeling is opgedeeld in diverse afzonderlijke projecten, om stapsgewijs de uitvoering te kunnen realiseren. Een van de projecten is Demen-Dieden, een initiatief voor de realisatie van een nevengeul en uiterwaardverlaging. Natuurmonumenten werkt daar samen met Rijkswaterstaat, die in het project investeert vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) met als doel het ecosysteem van de Maas te herstellen.

 

K3Delta Gebiedsontwikkeling b.v. trekt in opdracht van Natuurmonumenten de gehele uitwerking en (al dan niet) gedeeltelijke uitvoering van het voorgenomen plan. Dit is een partij die afgegraven materialen weer laat hergebruiken voor een duurzame ontwikkeling. Zo wordt de bij de afgraving gewonnen hoogwaardige klei gebruikt voor de keramische industrie.

 

LievenseCSO is door K3Delta gevraagd om mee te werken aan de planuitwerking. Lisette Dam, senior adviseur, legt uit: “Dit doen we onder andere door de inbreng van rivierkundig en geotechnische kennis bij het ontwerp, de uitvoering en coördinatie van de benodigde milieuonderzoeken en de rapportage hiervan. Met onze ervaring op gebied van milieueffectrapportages leveren wij de milieueffectrapportage en zorgen voor voldoende diepgang van de onderzoeken om de vergunningsaanvraag te kunnen doen.” K3Delta verzorgt zelf de publicatie van de milieueffectrapportage en de aanvraag van de vergunningen, die gepland staan in het najaar van 2018.

 

Binnen het project zitten diverse uitdagingen, maar volgens Dam vormt de dijk langs de Maas de grootste uitdaging. “De verruiming van de Maas binnen dit traject heeft gevolgen voor de dijk die hierachter ligt. Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe normering vanuit het waterschap op gebied van dijken. De exacte invulling van de normering is echter nog niet helemaal duidelijk, wat voor ons dus echt een uitdaging vormt.”

 

Het traject Demen-Dieden valt bovendien binnen een van de koploperprojecten van het Deltaprogramma Maas, Ravenstein-Lith. In het Deltaprogramma werken diverse overheden en andere organisaties samen om Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Binnen het Deltaprogramma Maas speelt LievenseCSO een rol op het gebied van rivierkundige expertise en bij de voorbereiding van de besluitvorming. Zo hebben wij een bijdrage geleverd aan de préverkenningen Maas Venlo, Oeffelt, Ravenstein-Lith en Maasoeverpark Den Bosch. Op dit moment voeren wij de MIRT-verkenning uit voor Oeffelt.

 

Voor meer informatie, neem contact op met adviseur Jette Eshuis via telefoonnummer 088 - 910 20 10 of mail JEshuis@LievenseCSO.com

 

Foto: Rijkswaterstaat, fotograaf Joop van Houdt.

naar onze icoonprojecten