Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Nieuw luchthavenbesluit voor Maastricht-Aachen Airport

Nieuw luchthavenbesluit voor Maastricht-Aachen Airport
Projectinformatie
OpdrachtgeverMaastricht-Aachen Airport
LocatieMaastricht-Aachen Airport
Werkzaamheden
  • mede opstellen luchthavenbesluit
  • onderzoek externe veiligheid, lucht en geluid
  • onderzoek stikstofdepositie
  • milieu advies
  • omgevingsmanagement
  • juridisch advies

Vanuit de “Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens” moeten voor alle regionale luchthavens van nationale betekenis, en dus ook Maastricht-Aachen-Airport (MAA), een nieuw luchthavenbesluit worden vastgesteld. Een luchthavenbesluit is bij wijze van spreken de vergunning voor de exploitatie van een luchthaven.​

 

De Provincie Limburg is volledige eigenaar van de luchthaven. Voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven is door Provinciale Staten als voorwaarde gesteld, dat de exploitatie van MAA door een private partij moet plaatsvinden. Deze private exploitant is inmiddels gevonden. Voor de private exploitant is het volledig baangebruik van de aanwezige 2.750m baan voor de grotere startende vliegtuigen (categorie E en F) essentieel. Daardoor kunnen vliegtuigen meer vracht en/of meer brandstof meenemen voor langere afstandsvluchten dan bij het huidige gebruik van 2500 m van de baan.

 

LievenseCSO is als extern adviseur van MAA zowel betrokken bij het opstellen van de complete aanvraag voor het luchthavenbesluit als verantwoordelijk voor uitvoering van diverse technische (milieu)onderzoeken die ten grondslag liggen aan het nieuwe Luchthavenbesluit.

 

Integraal milieu advies

Om een nieuw luchthavenbesluit te laten vaststellen door de Staatssecretaris van I&M, dat voldoet aan de eisen van de nieuwe luchtvaartwetgeving, heeft LievenseCSO de aanvraag opgesteld en een milieu-effectbeoordeling uitgevoerd in opdracht van MAA. LievenseCSO stuurt de ondersteunende partners aan bij de uitvoering van milieuonderzoeken, voert diverse milieuonderzoeken zelf uit en integreert al deze onderzoeken tot een complete milieueffectbeoordeling. LievenseCSO is daarnaast de (milieu)technische gesprekspartner van MAA bij het Ministerie van I&M.

 

Een ander belangrijk onderdeel van het advieswerk is het omgevingsmanagement bij dit project en de communicatie met de omgeving omdat er vele stakeholders betrokken zijn bij het luchthavenbesluit: omwonenden, de gemeentes Beek, Meerssen en Maastricht, de provincie Limburg, het Ministerie van I&M en diverse belangenorganisaties. Dit doet LievenseCSO vanuit een inhoudelijke adviserende rol.

 

Het uiteindelijke luchthavenbesluit zal naar verwachting begin 2017 daadwerkelijk van kracht worden.

 

Daarnaast adviseert LievenseCSO MAA ook bij de wijziging van het bestemmingsplan van het bedrijventerrein AviationValley, bij de wijziging van de omgevingsvergunning van het luchthaventerrein, bij het wijzigen van de geluidzone rond het luchthaventerrein.

naar onze icoonprojecten