Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Renovaties RWZI Nieuwveer

Renovaties RWZI Nieuwveer
Projectinformatie
OpdrachtgeverWaterschap Brabantse Delta
LocatieBreda
Periodejuni 2016 - december 2018
Werkzaamheden
  • Opstellen UAV-GC contractdocumenten
  • Contractbeheersing SCB realisatiefase
  • Technische ondersteuning realisatiefase

De vakgroep Leidingen & Hoogspanning is al decennia lang vaste leverancier van diensten aan het waterschap Brabantse Delta op het gebied
van leidingenprojecten, zowel in nieuwbouw als inspectie en onderhoud van de assets. Daar is nu een dimensie bij gekomen: het voorbereiden
en beheersen van renovaties aan rioolwaterzuiveringen. Waar voorheen veelal de traditionele UAV contractvorm werd toegepast worden nu door
het waterschap vrijwel uitsluitend geïntegreerde UAV-GC contracten toegepast.


Recent hebben wij het opstellen van een complete set UAV-GC contractdocumenten aan ons portfolio toegevoegd, op basis van de methodieken die door Rijkswaterstaat geïntroduceerd zijn. 

 

In de tweede week van januari 2018 starten de renovatiewerkzaamheden. LievenseCSO toetst in samenwerking met Brightwork uit Sneek namens de opdrachtgever alle ontwerp- en uitvoeringsdocumenten. Het werk wordt naar verwachting in december 2018 opgeleverd. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Arjan Nederlof via e-mail ANederlof@LievenseCSO.com en telefoonnummer 088 - 910 23 29.

naar onze icoonprojecten