Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Stroomlijn

Stroomlijn
Stroomlijn
Stroomlijn
Stroomlijn
Stroomlijn
Projectinformatie
OpdrachtgeverRijkswaterstaat
LocatieBoven-Rijn, de Waal en de bedijkte Maas
Periode2014 - 2016
SamenwerkingspartnersKrinkels BV
Werkzaamheden
  • gebiedsontwikkeling
  • omgevingsmanagement
  • natuurontwikkeling en ecologie

Samen met Krinkels BV houdt LievenseCSO zich de komende jaren bezig met het ‘stroomlijnen’ van 300 km aan uiterwaarden in het rivierengebied. Het betreft gronden langs de Boven-Rijn, de Waal en de bedijkte Maas. Op 16 november 2015 is de daadwerkelijke uitvoering van het project gestart.

 

Vegetatie wordt verwijderd zodat hoogwater zonder belemmering kan worden afgevoerd naar zee. Overstromingen kunnen op deze manier worden voorkomen.

 

LievenseCSO-Krinkels is verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van de maatregelen. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van 4,7 miljoen euro. Eind 2016 is het werk gereed.

 

Tegenstrijdige belangen

Wat dit project bijzonder maakt zijn de tegenstrijdige belangen van natuur en snelle waterafvoer. Voor alle terreinsituaties wordt nagegaan welke beheermaatregelen het beste zijn en uitvoerbaar binnen het beschikbare budget. Hiervoor is een stappenplan en afwegingskader opgesteld. De afweging gebeurt in nauw overleg met de terreineigenaren en –beheerders. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in overeenkomsten.

 

Al met al een mooi en veelzijdig project, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan een veilig rivierengebied waarin ook de natuur de ruimte krijgt.

 

Het project vindt plaats in het kader van programma ‘Stroomlijn’. Lees hier meer over Stroomlijn.

 

Krinkels en LievenseCSO ontwikkelden een speciale website over het project, waarop omwonenden worden voorzien van actuele informatie over werkzaamheden in de omgeving: www.uitvoeringstroomlijn.nl

naar onze icoonprojecten