Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Verkenning nautische veiligheid passage Maastricht

Verkenning nautische veiligheid passage Maastricht
Projectinformatie
OpdrachtgeverRijkswaterstaat Zuid-Nederland
LocatieMaaspassage door Maastricht
Periodejanuari – oktober 2017
Werkzaamheden
  • Inventarisatie nautische knelpunten
  • Beschrijving mogelijke maatregelen
  • Oplossingen geclusterd in drie scenario’s: Korte Termijn, Lange Termijn en Toekomstvast
  • Opstellen en afwegen integrale varianten en benoemen voorkeursvariant

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is bezig met het project Maasroute, waarbij de Maas tussen Weurt en Ternaaien eind 2018 geschikt gemaakt is voor schepen tot en met CEMT-klasse Vb en schepen met een diepgang van 3,5 meter. Buiten de scope van het project Maasroute zijn nog een aantal knelpunten gesignaleerd op de passage door Maastricht en nabij de invaart van het Julianakanaal. Wij hebben in deze verkenning de nautische veiligheid op het traject van de Maasroute tussen meldpunt Sint Pieter en het nog aan te leggen passeervak in het Julianakanaal onderzocht, waarbij de nieuwe richtlijnen uiteraard zijn meegenomen.

 

Het project is een voorbeeld van hoe de verschillende disciplines binnen LievenseCSO samenwerken aan een opdracht: Infra voor het technische deel en Water & Omgeving voor het omgevingsmanagement. De nautische oplossingen zijn bedacht, uitgewerkt en doorgerekend door onze scheepvaartspecialisten. Onze ervaren omgevingsadviseurs hebben de stakeholderanalyse uitgevoerd, gekeken naar meekoppelkansen en de ruimtelijke haalbaarheid van de technische oplossingen getoetst.

 

De vooraf door RWS aangedragen knelpunten zijn door middel van simulaties en een werksessie met scheepvaartdeskundigen, RWS, vaarwegbeheerder en BLN Schuttevaer (brancheorganisatie voor binnenvaart) getoetst en aangevuld. Voor alle knelpunten is een oplossing uitgewerkt, waarna de meest kansrijke maatregelen zijn gebundeld in drie basisvarianten voor de korte en lange termijn, als ook voor een toekomstvast ontwerp. Waarna op basis van een gedragen beoordelingskader een voorkeursvariant is gekozen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adviseur Richard Leenards via telefoonnummer 088 - 910 21 07 en e-mail RLeenards@LievenseCSO.com.

 

Figuur 1: real-time simulatie (met schippers). Bron: rapport NVM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: tekening ondergrond. Bron: rapport NVM.

 

naar onze icoonprojecten