Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Verleggen koelwaterleiding Petten

Verleggen koelwaterleiding Petten
Verleggen koelwaterleiding Petten
Verleggen koelwaterleiding Petten
Verleggen koelwaterleiding Petten
Verleggen koelwaterleiding Petten
Projectinformatie
OpdrachtgeverNRG
LocatiePetten
Werkzaamheden
 • Advies
 • Variantenstudie
 • Kostenramingen
 • Vergunningsdossier
 • Voorontwerp
 • Vergunningsberekening
 • InitiŰren en begeleiden (grond-)onderzoeken
 • Contract opstellen o.b.v. UAV-GC.
 • Aanbestedingsbegeleiding
 • TracÚkeuze en voorontwerp
 • Uitvoeringsontwerp
 • Begeleiding bouw
 • As-built

Om de Noord-Hollandse kust veiliger te maken pakt het programma Kust op Kracht ‘zwakke schakels’ stevig aan. De kustlijn wordt op verschillende punten versterkt. Dit onder andere door zandsuppletie: het opspuiten van de stranden.

 

Het strand van Petten wordt door de suppletie straks 3 meter hoger en honderden meters zeewaarts verplaatst. Het koelwatersysteem van het kernreactorcomplex te Petten haalt water uit het Noord-Hollands kanaal, loopt door de warmtewisselaars van de reactor en wordt uiteindelijk geloosd in een strekdam in de Noordzee. Door de zandsuppletie diende deze uitstroomconstructie te worden verlegd.  

 

LievenseCSO adviseerde opdrachtgever NRG hierbij en onderzocht de mogelijkheden voor de aanpassing van het koelwatersysteem middels een variantenstudie. Verschillende partijen hadden hierbij een stem. NRG zelf, maar ook het HHNK, Rijkswaterstaat en de provincie.

 

Uiteindelijk is gekozen voor het verlengen van de leiding vanaf het strand over een lengte van bijna 1000 meter. Dit middels een horizontaal gestuurde boring naar de vaste zeebodem op NAP -11 m.

 

LievenseCSO verzorgde het bestek op basis van EMVI, adviseerde bij de aanbesteding en contractvorming, heeft de benodigde vergunningen verzorgd en hield toezicht op de realisatie. Aannemer A. Hak was de uitvoerende partij. Ook het beoordelen van de materialen, het bijwonen van diverse kwaliteitsproeven en het afnemen van een hydrostatische test viel onder onze verantwoordelijkheid.

naar onze icoonprojecten