Projecten

Op deze pagina wordt een selectie getoond van onze icoonprojecten: projecten die illustratief staan voor ons kunnen en waar we trots op zijn.

 

Meer projecten bekijken? Gebruik dan het zoekvenster hiernaast.

alle projecten

Vismigratierivier Afsluitdijk

Vismigratierivier Afsluitdijk
Projectinformatie
OpdrachtgeverDienst Landelijk Gebied
LocatieAfsluitdijk
SamenwerkingspartnersAltenburg & Wymenga en Rho Adviseurs voor leefruimte
Werkzaamheden
  • Opstellen Plan- en project-MER
  • Opstellen passende beoordeling: Altenburg&Wymenga
  • Opstellen provinciaal inpassingsplan: Rho Adviseurs
  • Vergunningenmanagement
  • Bieden ondersteuning in het wettelijk spoor

Voor opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied gaat LievenseCSO, in samenwerking met bureaus Altenburg & Wymenga en Rho, ondersteuning bieden bij de planvoorbereiding van een vismigratierivier bij de Afsluitdijk in het IJselmeer.

 

We stellen een Plan- en project-MER op, een passende beoordeling en een provinciaal inpassingsplan. Verder verzorgen we het vergunningenmanagement en bieden we ondersteuning in het wettelijk spoor. 

 

Het project “Vismigratierivier Afsluitdijk” heeft verschillende functies:

 

  • Het moet de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen is, verzachten. De Vismigratierivier zorgt er op die manier voor dat trekvissen als de spiering, houting, aal (paling) en zalm, weer de ruimte krijgen om om hun paai-, leef- en opgroeigebieden in het IJsselmeer, de Friese Meren, de Overijsselse Vecht, de IJssel en verder te bereiken.
  • Het biedt kansen voor de ontwikkeling van broed-, rust- en foerageergebied voor diverse vogelsoorten.
  • Het geeft de regio een krachtige, kwalitatieve impuls voor recreatie en toerisme (waaronder sportvisserij). De realisatie van een toeristische attractie in de vorm van een Bezoekerscentrum Vismigratierivier is dan ook onderdeel van het plan.
  • De vismigratierivier verstevigt logischerwijs de basis voor beroepsvisserij op Waddenzee en IJsselmeer; goed nieuws voor natuur én de regionale economie.
  • Het project heeft alle potentie om een nieuwe, succesvolle vorm van eco-engineering te worden voor de Nederlandse waterbouwsector, met een internationale uitstraling.

 

Al met al een echt prachtproject met een ‘iconische’ status in de regio en de natuurbeheersector.

naar onze icoonprojecten