alle specialismen

Infra

Infra
Infra
Infra
 

Voor de ontsluiting en inrichting van woon- en werkgebieden is een sobere en doelmatige infrastructuur nodig en vereist. LievenseCSO wordt veelvudig betrokken bij de voorbereiding, het ontwerp en de engineering van deze infrastructurele werken in zowel stedelijk- als landelijk gebied. 

We houden ons dagelijks bezig met havenprojecten, (her)ontwikkelingslocaties, oevers- en kadeprojecten, dijkverzwaringsprojecten, (natte)kunstwerken en kleinschalige ingrepen in dorpskernen en steden. LievenseCSO is in staat integraal in te spelen op de behoeften van de klant om de hieraan gerelateerde infrastructurele projecten voor te bereiden. We combineren technische ontwerp-disciplines met een brede expertise op het gebied van bodem, waterbeheer, natuur en milieu om de duurzame ontwikkeling van woon- en werkgebieden vorm te geven en/of te reconstrueren. We ontwerpen kruisingen van waterlopen, hoge druk leidingen en andere transportmodaliteiten.

 

LievenseCSO adviseert over thema's als planvorming, ruimtelijke inrichting, milieueffecten, waterbeheer, de inrichting van de ondergrond en geotechniek. Alsmede over het ontwerp van wegconstructies, kabels en leidingen, kunstwerken en waterbouwkundige werken. Ook het asset-management van bovengenoemde projecten/werkvelden kunnen we compleet verzorgen.

 

Belangrijke opdrachtgevers zijn het Rijk, provincies, gemeentes, water- en havenschappen, ontwikkelaars, nutsbedrijven en aannemers.

 

Milieukundige onderzoeken en advies

Alvorens een ontwikkeling of infraproject gaat starten, zijn er vaak milieukundige onderzoeken vereist. Al in de vroege planfase kan LievenseCSO advies en ondersteuning bieden op gebied van o.a. milieueffectrapportages, asbestinventarisatie- en verwijdering, bodemonderzoeken, ecologie of lucht en externe veiligheid. Lees meer...

Gerelateerde projecten

Haalbaarheidsstudie brug Demerara Rivier, Guyana
Haalbaarheidsstudie brug Demerara Rivier, Guyana
Opdrachtgever
Ministerie van Publieke Werken Guyana
Locatie
Guyana
Periode
januari - augustus 2017
lees meer
Herstel haveninfrastructuur Sint-Maarten
Herstel haveninfrastructuur Sint-Maarten
Opdrachtgever
St. Maarten Harbour Cruise Facilities N.V.
Locatie
Sint-Maarten
Periode
2017 - 2018
lees meer
Mega Cruise Pier Willemstad Curaçao
Mega Cruise Pier Willemstad Curaçao
Opdrachtgever
BAM International
Locatie
Willemstad Curaçao
Periode
2015 - 2018
lees meer
Spaarndammertunnel in hartje Amsterdam
Spaarndammertunnel in hartje Amsterdam
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Locatie
Amsterdam
lees meer
Interactieve website mogelijkheden grondstromen
Interactieve website mogelijkheden grondstromen
Opdrachtgever
Gemeenten Voorschoten en Wassenaar
Locatie
Gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar
lees meer
Baggerwerkzaamheden Waterschap Vallei en Veluwe
Baggerwerkzaamheden Waterschap Vallei en Veluwe
Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe
Locatie
Amersfoort, Apeldoorn en Leusden
lees meer
Ontpoldering Noordwaard
Ontpoldering Noordwaard
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier
Locatie
Noordwaard, gemeente Werkendam
lees meer
Milieuhygiënisch Landbodemonderzoek Alblasserdam
Milieuhygiënisch Landbodemonderzoek Alblasserdam
Opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam / DB Holding
Locatie
Alblasserdam
lees meer
Renovation and expansion of police station Saba
Renovation and expansion of police station Saba
Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
lees meer
EIS for Ring Road Great Salt Pond, St. Maarten
EIS for Ring Road Great Salt Pond, St. Maarten
Opdrachtgever
The Island Territory of St. Maarten
Locatie
Greater Philipsburg area, Netherlands Antilles
lees meer
Airport expansion in Simpson Bay Lagoon, St. Maarten
Airport expansion in Simpson Bay Lagoon, St. Maarten
Opdrachtgever
PJIAE Operating Company St. Maarten
Locatie
St. Maarten
lees meer
Leidingenviaduct Rotterdamse Haven
Leidingenviaduct Rotterdamse Haven
Opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam
Locatie
A15 bij Hoogvliet
lees meer
Vernieuwing Middenhaventerrein IJmuiden
Vernieuwing Middenhaventerrein IJmuiden
Opdrachtgever
Zeehaven IJmuiden NV
Locatie
Havengebied IJmuiden
lees meer
Kanaal en kunstwerken Zuid-Willemsvaart
Kanaal en kunstwerken Zuid-Willemsvaart
Opdrachtgever
Besix / Martens & van Oord
Locatie
Den Bosch
lees meer
Brug Simpson Bay Lagoon
Brug Simpson Bay Lagoon
Opdrachtgever
Sint Maarten Harbour Holding Company
Locatie
Simpson Bay Lagoon
lees meer
Kunstwerk 24 Westerscheldetunnel
Kunstwerk 24 Westerscheldetunnel
Opdrachtgever
N.V. Westerscheldetunnel
Locatie
Borssele
lees meer
Optimalisatie haven Sint Eustatius
Optimalisatie haven Sint Eustatius
Opdrachtgever
Bestuurscollege Sint Eustatius
Locatie
Oranjestad
lees meer