alle specialismen

Leidingbeheer

Leidingbeheer
 

Leidingentechniek stopt niet op het moment dat de exploitant de leiding in gebruik neemt. Goed beheer van buisleidingen is essentieel. LievenseAdriaens, dochter van LievenseCSO, is specialist in het beheer van buisleidingen en leidingstroken.

Wij werken voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers en instanties en verlenen onze diensten in ieder landschap van industrie, logistieke centra, stedelijk en landelijk of natuurgebied. Altijd met de focus om de veiligheid en continuiteit van uw ondergrondse infrastructuur te waarborgen.

  • Oliemaatschappijen
  • Chemische industrie
  • Gastransporteurs
  • Olie-en gasterminals
  • Drinkwaterbedrijven
  • Ministeries
  • Provincies
  • Gemeenten
  • Waterschappen
  • Havenbedrijven

 

LievenseAdriaens voert voor haar opdrachtgevers het beheer van hun ondergrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen, tunnels voor kabels en leidingen, en afsluiterstations. Veelal besteden onze opdrachtgevers delen het gehele beheer, of deelaspecten daarvan, aan ons uit. Hierdoor heeft LievenseAdriaens een ruime expertise over ondergronds transport van een diversiteit aan produkten zoals zoals drinkwater, afvalwater, rioolwater, koelwater, aardolie, aardgas, chemische gassen, overige chemische produkten, kerosine en overige brandstoffen, elektriciteit en telemetrie.