alle specialismen

Leidingen & Hoogspanning

Leidingen & Hoogspanning
Leidingen & Hoogspanning
Leidingen & Hoogspanning
Leidingen & Hoogspanning
 

Transport van signalen, energie,  gassen en vloeistoffen via buisleidingen of kabels is betrouwbaar, duurzaam en één van de veiligste vervoersmodaliteiten, zolang de regels en wetten op dit gebied strikt worden nageleefd.

Opdrachtgevers, als industriële leidingenbeheerders (VELIN-leden), aannemers, netbeheerders, projectonwikkelaars, drinkwaterbedrijven, warmwaterbedrijven, waterschappen of beheerders, kunnen in elke fase een beroep doen op onze ingenieurs en adviseurs: van haalbaarheidsstudies en tracéstudies tot en met de ingebruikname en het beheer van een kabel-of leidingsysteem.

 

Ondergrondse leidingen

LievenseCSO doet engineering en geeft adviezen over alle aspecten rondom ondergrondse kabels en buisleidingen. We beschikken over kennis en ervaring van alle soorten aanlegtechnieken, leidingmaterialen, de bouw en procesbegeleiding: vanaf het projectinitiatief tot en met de daadwerkelijke bouwbegeleiding (directievoering en toezicht). Veiligheid, inpasbaarheid, omgeving en milieu zijn belangrijke aandachtsgebieden.

 

Hoogspanning

LievenseCSO werkt al sinds de oprichting in 1966 aan de engineering van leidingen. Inmiddels is daar ook de expertise op gebied van hoogspanning bijgekomen. Hoe transporteren wij energie (stroom) op een veilige, betrouwbare en beheerbare wijze? In essentie is dat de vraag waarmee onze klanten naar ons toe komen en waar wij hen bij helpen. De externe en onderlinge beïnvloedingen spelen bij hoogspanning een enorm grote rol, capaciteitsberekeningen en tracéontwerp kunnen door ons worden opgepakt. Wij zijn hierin een state-of-the-art kennispartner.

 

Lees hier meer over onze expertise en diensten op gebied van hoogspanning.

 

Beheer en Onderhoud: LievenseAdriaens

Leidingentechniek stopt niet op het moment dat de exploitant de leiding in gebruik neemt. Goed beheer van buisleidingen is essentieel. LievenseAdriaens, dochter van LievenseCSO, is specialist in het beheer van buisleidingen en leidingstroken.

Gerelateerde projecten

Renovaties RWZI Nieuwveer
Renovaties RWZI Nieuwveer
Opdrachtgever
Waterschap Brabantse Delta
Locatie
Breda
Periode
juni 2016 - december 2018
lees meer
Magneetveldberekening Botlekspoorbrug
Magneetveldberekening Botlekspoorbrug
Opdrachtgever
ProRail
Locatie
Havengebied Rotterdam
Periode
2017
lees meer
150kV kabeltracé Tilburg
150kV kabeltracé Tilburg
Opdrachtgever
TenneT TSO
Locatie
Tilburg
Opdrachtsom
€240.000
Periode
2015 - 2017
lees meer
Natuurvriendelijke oevers Maas (2de tranche KRW)
Natuurvriendelijke oevers Maas (2de tranche KRW)
Opdrachtgever
Aannemerscombinatie Beluga (in opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Nederland)
Locatie
Maas tussen Eijsden en Den Bosch
lees meer
Sterkteberekeningen Gasunie: leidingen en afsluiterstations
Sterkteberekeningen Gasunie: leidingen en afsluiterstations
Opdrachtgever
Gasunie
Locatie
Nederland
lees meer
380 kV Randstad Noordring - deel Zuidelijke Ringvaart - Bleiswijk
380 kV Randstad Noordring - deel Zuidelijke Ringvaart - Bleiswijk
Opdrachtgever
TenneT TSO / Mott Mac Donald /BAM
Locatie
Zuid-Holland
lees meer
Ondergrondse 150 kV verbindingen Rotterdam
Ondergrondse 150 kV verbindingen Rotterdam
Opdrachtgever
Mott Mac Donald / TenneT TSO
Locatie
Rotterdam
lees meer
QRA VOPAK leidingnetwerk
QRA VOPAK leidingnetwerk
Opdrachtgever
VOPAK Management Netherlands B.V.
Locatie
Rotterdam, e.a.
lees meer
Hoogspanningskabel Harlingen-Vlieland
Hoogspanningskabel Harlingen-Vlieland
Opdrachtgever
NUON
Locatie
Waddenzee, Nederland
lees meer
DN 350 GRE afvalwaterleiding Schoonebeek
DN 350 GRE afvalwaterleiding Schoonebeek
Opdrachtgever
Visser & Smit Hanab
Locatie
Schoonebeek/Coevorden, Nederland
lees meer
RRP leidingverlegging
RRP leidingverlegging
Opdrachtgever
NV Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij
Locatie
Vondelingenweg, Rotterdam
lees meer
Renovatie DPO Manifold Best
Renovatie DPO Manifold Best
Opdrachtgever
Dienst Vastgoed Defensie / Defensie Pijpleiding Organisatie
Locatie
Oirschot-Best
lees meer
HHD-bundel Shell en DOW door aanleg Sluiskiltunnel, Terneuzen
HHD-bundel Shell en DOW door aanleg Sluiskiltunnel, Terneuzen
Opdrachtgever
B.V. Kanaal Kruising Sluiskil
Locatie
Terneuzen
lees meer
Multiproductenleiding Vitol
Multiproductenleiding Vitol
Opdrachtgever
Vitol Tank Terminals International BV
Locatie
Rotterdam – Antwerpen
lees meer
Leidingtunnel Beneluxplein
Leidingtunnel Beneluxplein
Opdrachtgever
LSNed
Locatie
Rotterdam
lees meer
Sifons buisleidingenstraat
Sifons buisleidingenstraat
Opdrachtgever
LSNed
Locatie
Noord-Brabant
lees meer
Verleggen koelwaterleiding Petten
Verleggen koelwaterleiding Petten
Opdrachtgever
NRG
Locatie
Petten
lees meer
Leidingenviaduct Rotterdamse Haven
Leidingenviaduct Rotterdamse Haven
Opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam
Locatie
A15 bij Hoogvliet
lees meer
Stress-analyses gas-overslagstations
Stress-analyses gas-overslagstations
Opdrachtgever
GLT-PLUS, NAM
Locatie
Provincie Groningen
lees meer
Air Products waterstofleidingen
Air Products waterstofleidingen
Opdrachtgever
Air Products Nederland
Locatie
Rotterdam
lees meer
Afvalwaterpersleiding Haarlem
Afvalwaterpersleiding Haarlem
Opdrachtgever
Hoogheemraadschap van Rijnland
Locatie
Haarlem centrum
lees meer
Afvalwatertransportleiding Noordwijk-Noordwijkerhout
Afvalwatertransportleiding Noordwijk-Noordwijkerhout
Opdrachtgever
Hoogheemraadschap van Rijnland
Locatie
Noordwijk e.o.
lees meer
Afvalwaterpersleiding Rotterdamse haven
Afvalwaterpersleiding Rotterdamse haven
Opdrachtgever
Grote oliemaatschappij
Locatie
Rotterdamse haven
lees meer