alle specialismen

Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke Ontwikkeling
Stedelijke Ontwikkeling
Stedelijke Ontwikkeling
 

Hoe creëren we een gezonde binnenstedelijke omgeving waar mensen graag  wonen, werken en leven? Dat is een belangrijk vraagstuk waar LievenseCSO antwoord op geeft.

LievenseCSO is een adviserende partner die met u samenwerkt om al uw belangen te behartigen en u leidt naar een optimaal eindresultaat van uw plannen. Wij begeleiden het ontwerp- en besluitvormingstraject en verzorgen milieutechnische, (steden)bouwfysische en stedenbouwkundige onderzoeken voor uw stedelijke of bedrijfsmatige ontwikkelingen. Wij kunnen zowel bedrijven, ontwikkelaars en andere partners in het bouwproces zoals overheden tot onze klanten rekenen. Kortom: wij adviseren integraal. Belangrijke thema’s zijn milieukwaliteit, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, gezondheid, veiligheid en klimaatbestendigheid. Daarnaast verzorgen wij ook het omgevingsmanagement en begeleiden wij alle planologische en vergunningsprocedures.

 

Onze expertise loopt uiteen van stedenbouw en planologie (omgevingsvisie, verkavelingsplan, bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing), milieukunde (bodem, geluid, luchtkwaliteit, geur, stikstofdepositie en externe veiligheid), bouwfysica (bouwakoestiek, brandveiligheid, binnenklimaat, etc.), stedenbouwfysica (waterbeheer, bezonning, windhinder, etc.), duurzaamheid, gezondheid en klimaatadaptie tot omgevingsrecht.

 

U kunt bij ons terecht voor een integraal advies voor de (her)ontwikkeling van een gebied of een gebouw en bij de opstart of uitbreiding van bedrijfsmatige activiteiten. Wij begeleiden zowel overheden bij hun beleidsvorming, structuurvisies en bestemmingsplannen als initiatiefnemers bij de ontwikkeling van gebieden, gebouwen en bedrijven. Door goed te luisteren naar initiatiefnemers en door onze kennis van het besluitvormingsproces van het bevoegd gezag, kunnen wij een project snel en adequaat door het planologisch proces loodsen. Daarbij weten we de omgevingspartijen zo te betrekken dat het besluit soepel genomen kan worden.

 

Bekijk hieronder de specialisaties en onderdelen die wij voor u kunnen verzorgen.

 

Milieukundige onderzoeken en advies

Alvorens een ontwikkeling of bouwproject gaat starten, zijn er vaak milieukundige onderzoeken vereist. Al in de vroege planfase kan LievenseCSO advies en ondersteuning bieden op gebied van o.a. milieueffectrapportages, asbestinventarisatie- en verwijdering, bodemonderzoeken, ecologie of lucht en externe veiligheid. Lees meer...

Gerelateerde projecten

Nieuw luchthavenbesluit voor Maastricht-Aachen Airport
Nieuw luchthavenbesluit voor Maastricht-Aachen Airport
Opdrachtgever
Maastricht-Aachen Airport
Locatie
Maastricht-Aachen Airport
lees meer
Renovatie en herbestemming Nettenfabriek
Renovatie en herbestemming Nettenfabriek
Opdrachtgever
Ontwikkelings Maatschappij
Locatie
Apeldoorn
Periode
2015 - 2016
lees meer
Bestemmingsplan Rijsenburgsehof Driebergen
Bestemmingsplan Rijsenburgsehof Driebergen
Opdrachtgever
Bemog Projectontwikkeling en Vorm-ontwikkeling
Locatie
Driebergen
lees meer
Gebiedsvisie Polstraat Wijk en Aalburg
Gebiedsvisie Polstraat Wijk en Aalburg
Opdrachtgever
Gemeente Wijk en Aalburg
Locatie
Wijk en Aalburg
lees meer
Jiffy International
Jiffy International
Opdrachtgever
Jiffy / Heembouw
Locatie
Zwijndrecht
Periode
2016
lees meer
A2 tunnel Maastricht
A2 tunnel Maastricht
Opdrachtgever
Projectbureau A2-Maastricht
Locatie
Maastricht
Periode
2015 - 2016
lees meer
Stedenbouwkundig plan Bijsteren, Putten
Stedenbouwkundig plan Bijsteren, Putten
Opdrachtgever
Gemeente Putten
Locatie
Putten, Bijsteren
lees meer
Uitwerkingsplannen en advisering Park Triangel
Uitwerkingsplannen en advisering Park Triangel
Opdrachtgever
CV Park Triangel
Locatie
Waddinxveen
lees meer
Advies luchtkwaliteit en stikstofdepositie ZuidasDok Amsterdam
Advies luchtkwaliteit en stikstofdepositie ZuidasDok Amsterdam
Opdrachtgever
Projectorganisatie ZuidasDok (samenwerking Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam)
Locatie
Amsterdam
lees meer