alle specialismen

Water & Omgeving

Water & Omgeving
Water & Omgeving
Water & Omgeving
Water & Omgeving
 

Hoe creëren we een gezonde en veilige omgeving waar de belangen van water, natuur en leefomgevingskwaliteit zijn geborgd ? Een integrale benadering zorgt voor het beste resultaat. LievenseCSO is op gebied van waterveiligheid en gebiedsinrichting dé samenwerkende partner die alle belangen verenigt tot een optimaal eindresultaat.  

We hebben de technische experts die u nodig heeft om een project te realiseren en organiseren en faciliteren het proces om tot resultaat te komen. Dat doen wij door partijen te verbinden op inhoud, ondersteund door specialistische onderzoeken op het gebied van onder andere waterveiligheid, scheepvaart, ruimtelijke kwaliteit en natuurontwikkeling. Wij verzorgen daarbij een doelmatig participatie- en communicatieproces.

 

Onze expertise loopt uiteen van omgevingsmanagement (milieueffectrapportages, vergunningenmanagement), dijkontwerp en – toetsing (geotechniek), natuurontwikkeling, waterbeheer (rivierkunde, morfologie, grondwater), scheepvaart, milieueffect onderzoek (natuur, bodem, archeologie, cultuurhistorie, luchtkwaliteit, geur, stikstofdepositie en externe veiligheid), geografische informatieanalyse tot omgevingsrecht.

 

Integraal advies

Voor een integraal advies op het gebied van waterveiligheid, waterbeheer en natuurontwikkeling kunt u bij ons terecht. Wij begeleiden initiatiefnemers bij hun beleidsvorming, hun verkenningen en planstudies tot aan de realisatie van projecten. Klanten waarderen onze aanpak omdat de lijnen tussen proces en inhoud kort zijn. Hierdoor zijn we flexibel en goed in staat om met de veranderende omgeving van onze opdrachtgevers mee te bewegen en hun te ondersteunen.

Gerelateerde projecten

Sterke Lekdijk
Sterke Lekdijk
Opdrachtgever
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR)
Locatie
Amerongen/Schoonhoven
Periode
2017 - 2020
lees meer
Overnachtingsplaatsen binnenvaart Merwedes
Overnachtingsplaatsen binnenvaart Merwedes
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat, Programma’s, Projecten en Onderhoud
Locatie
Gorinchem
Periode
2012 - 2017
lees meer
Overnachtingsplaatsen binnenvaart Beneden-Lek
Overnachtingsplaatsen binnenvaart Beneden-Lek
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud
Locatie
Bergambacht
Periode
2012 - 2015
lees meer
Verkenning nautische veiligheid passage Maastricht
Verkenning nautische veiligheid passage Maastricht
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Locatie
Maaspassage door Maastricht
Periode
januari – oktober 2017
lees meer
Natuurontwikkeling Demen-Dieden
Natuurontwikkeling Demen-Dieden
Opdrachtgever
K3 Delta Gebiedsontwikkeling b.v.
Locatie
Demen-Dieden
Periode
mei 2017 – oktober 2018
lees meer
Onderzoek milieu- en sociale effecten bouw cruise terminal
Onderzoek milieu- en sociale effecten bouw cruise terminal
Opdrachtgever
Finance for Cruise Destinations
Locatie
Sáo Vicente (Cape Verde)
Periode
2014 - 2015
lees meer
Jiffy International
Jiffy International
Opdrachtgever
Jiffy / Heembouw
Locatie
Zwijndrecht
Periode
2016
lees meer
Maasoeverpark Den Bosch
Maasoeverpark Den Bosch
Opdrachtgever
Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie
Den Bosch
Periode
2015 - 2016
lees meer
Natuurvriendelijke oevers Maas (2de tranche KRW)
Natuurvriendelijke oevers Maas (2de tranche KRW)
Opdrachtgever
Aannemerscombinatie Beluga (in opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Nederland)
Locatie
Maas tussen Eijsden en Den Bosch
lees meer
Opstellen Handreiking Verkenning en Handreiking Planuitwerking
Opstellen Handreiking Verkenning en Handreiking Planuitwerking
Opdrachtgever
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Locatie
Den Haag
lees meer
Rammegors en schorherstel
Rammegors en schorherstel
Opdrachtgever
Van Oord Nederland B.V.
Locatie
Sint Philipsland, Zeeland
lees meer
Ontpoldering Noordwaard
Ontpoldering Noordwaard
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier
Locatie
Noordwaard, gemeente Werkendam
lees meer
Nieuwe Sluis Terneuzen
Nieuwe Sluis Terneuzen
Opdrachtgever
De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
Locatie
Sluizencomplex Terneuzen – Gent
lees meer
Waterveiligheid Limburgse Maas
Waterveiligheid Limburgse Maas
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Waterdienst
Locatie
Dijkringen 68 (Venlo-Velden) en 90 (Geulle-Maastricht (oostoever))
lees meer
Waterbodems als belemmering voor het bereiken van KRW-doelen
Waterbodems als belemmering voor het bereiken van KRW-doelen
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Waterdienst, locatie Lelystad
Locatie
52 verschillende waterlichamen in Nederland
lees meer
Hydraulische optimalisatie dijkringen Maas
Hydraulische optimalisatie dijkringen Maas
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Locatie
Verschillende dijkringen langs de Maas, Limburg
lees meer
Effectbepaling Retentiegebied Rijnstrangen
Effectbepaling Retentiegebied Rijnstrangen
Opdrachtgever
Deltaprogramma Rivieren
Locatie
Rijnstrangen, Nederland
lees meer
Effectbepaling Maatregelen Merwedes
Effectbepaling Maatregelen Merwedes
Opdrachtgever
Deltaprogramma Rivieren en Deltares
Locatie
Merwedes, Nederland
lees meer
Legger voor Rijkswaterstaat
Legger voor Rijkswaterstaat
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Locatie
Nederlandse Rijkswateren
lees meer
Successor mines flood protection, Suriname River
Successor mines flood protection, Suriname River
Opdrachtgever
BHP Billiton Maatschappij, Suriname
Locatie
Klaverblad, Suriname
lees meer
Integrated coastal zone management, Suriname
Integrated coastal zone management, Suriname
Opdrachtgever
Ministry of Planning and Development Cooperation, IADB financing
Locatie
All districts in coastal zone of Suriname
lees meer
Suriname River channel deepening project
Suriname River channel deepening project
Opdrachtgever
Staatsolie, Suralco and BHP Billiton Maatschappij Suriname
Locatie
Suriname River, Suriname
lees meer
North-Holland Coastal defence works, The Netherlands
North-Holland Coastal defence works, The Netherlands
Opdrachtgever
Ministry of Infrastructure and Environment/Water Board, Hollands Noorderkwartier
Locatie
Petten, Province of North-Holland, The Netherlands
lees meer
Veiligheid Nederland in Kaart
Veiligheid Nederland in Kaart
Opdrachtgever
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Locatie
Diverse dijkringen in heel Nederland
lees meer
MER Verbreding Julianakanaal
MER Verbreding Julianakanaal
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Maaswerken
Locatie
Julianakanaal tussen Limmel en Elsoo, in Limburg
lees meer
Waterkracht Maas
Waterkracht Maas
Opdrachtgever
NV de Scheepvaart, België (in afstemming met Rijkswaterstaat Dienst Limburg)
Locatie
België en Nederland
lees meer
Dijkverbetering Hagestein
Dijkverbetering Hagestein
Opdrachtgever
Waterschap Rivierenland
Locatie
Neder-Rijn
lees meer
Voorbereiding realisatie Waterberging Volkerak - Zoommeer
Voorbereiding realisatie Waterberging Volkerak - Zoommeer
Opdrachtgever
Waterschap Brabantse Delta
Locatie
Krammer-Volkerak en het Zoommeer
lees meer